Forsiden

::FJERN-SYN:: "Få har vel løst akkurat det dilemmaet mer effektivt, enn de danskene som nå har giftet seg med seg selv, for å besegle den formodentlig lidenskapelige selvkjærligheten de føler."

Sammen med Søren Kierkegaard.
  • Størst av alt! Særlig om våren..., skriver Bodil Fuhr når hun tenker på kjærligheten og Kierkegaard.


 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.