Forsiden

:FJERN-SYN: "Faren for å bli kansellert om man mener eller sier noe upassende preger litteraturen og gjør den stort sett uinteressant"

Bret Easton Ellis og Bodil Fuhr med gjensyn på Litteraturhuset i Oslo et kvart århundre etter første møte i New York. Foto: Selfie.

Bret Easton Ellis og Bodil Fuhr med gjensyn på Litteraturhuset i Oslo et kvart århundre etter første møte i New York. Foto: Selfie.

  • En forsker i nummenhetens teknologi, skriver Bodil Fuhr om den kjente amerikanske forfatteren Bret Easton Ellis. De hadde et gjensyn i Oslo 24 år etter første møte i New York.


 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.